Grupa I    - Maluszki  (dzieci 3-letnie)

Wychowawczynie:    Renata Skruch, Anna Homa

pomoc:   Kinga SowiŸrał

 

Grupa II   Zuchy (dzieci 3 i 4-letnie)

wychowawczynie:    Anna Stachura, Romana Gawlik, Patrycja Golec

pomoc:   Jadwiga Gancarz

 

Grupa III  - Œredniaki  (dzieci 4 i 5-letnie)

wychowawczynie:    Ewa Bielaszka, Małgorzata Wrona

 

Grupa IV  - Starszaki  (dzieci 5-letnie)

wychowawczynie:     Małgorzata Sala,  Anna Maciejowska

 

Grupa V   - Starszaki  (dzieci  6-letnie)

wychowawczynie:   Marta Chwał, Agata Kołodziej