RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA

 

 

6.00 – 8.00

Schodzenie się dzieci. Zabawy indywidualne i zespołowe. Praca indywidualna lub z zespołem o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensującym i wychowawczym. Praca z dzieckiem zdolnym.

 

8.00 – 8.20

Zabawy integracyjne, zabawy ze śpiewem. Zabawa ruchowa lub ćwiczenia poranne.

 

8.20 – 8.30

Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.

 

8.30 – 9.00

Śniadanie. Czynności higieniczne po śniadaniu.

 

9.00–10.15

Zajęcia edukacyjno - wychowawcze z całą grupą w oparciu o podstawę programową, wycieczki.

Dzieci młodsze zabawy umuzykalniające, ruchowe i swobodne podejmowane z własne inicjatywy.

 

10.15–11.20

Pobyt na świeżym powietrzu, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, regulaminu placu zabaw, zasad ruchu drogowego

 

11.20–11.30

Czynności porządkowo – higieniczne. Przygotowanie do obiadu.

 

11.30–12.00

Obiad

 

12.00–14.00

Dzieci młodsze: odpoczynek poobiedni.  Dzieci starsze: relaksacja, słuchanie utworów literatury dziecięcej, zabawy integracyjne, podejmowane z inicjatywy dzieci, w kącikach zainteresowań. Zabawy w terenie. Zajęcia dodatkowe.

 

14.00–14.30

Czynności porządkowe i przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

 

14.30–16.30

Kontynuacja działalności edukacyjnej, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, praca indywidualna. Zabawy i gry dydaktyczne i stolikowe. Zabawy w sali lub na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się dzieci.

 

8.00 – 13.00

Realizacja podstawy  programowej.