1. Religia

Zajęcia prowadzi siostra zakonna s. mgr inż. Zofia Haščakowa wg  harmonogramu:

Wtorek

Środa

Grupa

Godzina

Grupa

Godzina

II

9.40 - 10.00

II

9.40 - 10.00

III

10.00 - 10.30

III

10.00 - 10.30

 

IV

10.30 - 11.00

 

IV

10.30 - 11.00

 

V

11.00 - 11.30

 

V

11.00 - 11.30

 

 

 

2. Język angielski 

Zajęcia odbywają się w poniedziałki i czwartki w dwóch grupach  wg  harmonogramu: 

Poniedziałek

Czwartek

Grupa

Godzina

Grupa

Godzina

V

8.00 - 9.00

V

12.00 - 13.00

IV

9.30 - 10.30

IV

13.00 - 14.00

II 10.30 - 11.00 III 14.00 - 15.00
III 11.00 - 12.00 II 15.00 - 15.00

 

 

 

3.  Gimnastyka korekcyjna 

 

Instruktor:  p. Karolina Zyznar

Zajęcia odbywają się z dziećmi, których rodzice dostarczyli od lekarza  zaświadczenie o potrzebie ćwiczeń korekcyjnych.

 Zajęcia odbywają się  w poniedziałki i środy wg  harmonogramu:

 

Poniedziałek

Środa

Grupa

Godzina

Grupa

Godzina

I

12.00 - 12.30

I

12.00 - 12.30

II

12.30 - 13.00

II

12.30 - 13.00

III 13.00 - 13.30 III 13.00 - 13.30

 

 

 

4. Zajęcia logopedyczne prowadzone przez specjalistę zatrudnionego w przedszkolu.

 

5. Terapia z diagnozą pedagogiczną dla dzieci.

 

 

Rodzice nie ponoszą kosztów związanych z organizacją zajęć dodatkowych.

 

W ramach Podstawy Programowej, nauczycielki w poszczególnych grupach wiekowych prowadzą zajęcia:

 •  rytmiczne z elementami tańca,

 • zajęcia wokalne,

 • zajęcia sportowe,

 • zajęcia muzyczno- taneczne,

 • zajęcia plastyczne,

 • zajęcia plastyczno – konstrukcyjne

 

 W ramach współpracy z Instytucjami, dzieci uczestniczą w różnorodnych zajęciach prowadzonych przez:

 • Muzeum Okręgowe ( w Ratuszu),

 • Muzeum Etnograficzne,

 • Policję,

 • Straż Miejską,

 • Straż Pożarną,

 • Bibliotekę,

 • Pałac Młodzieży,

Przedszkole Prowadzi również współpracę ze Szkołami Podstawowymi Nr 3 i Nr 18, oraz Szkołą Muzyczną i Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym w Tarnowie